Klanten 2017-06-30T10:35:24+00:00

Webanalyse als input voor succesvol vernieuwde website

Naar klantcase

Festival droomt van perfecte marketing operatie

Naar klantcase

Ontwikkeling businessplan
Museumkaart

Naar klantcase

Analyse van 126 BIS aanvragen ondernemerschap

Naar klantcase

Commerciële strategie herijken en verrijken.

Naar klantcase

De Nationale Bibliotheekpas stapsgewijs uitrollen

Naar klantcase

Een marktstudie gericht op toepasbaarheid

Naar klantcase

Masterclass praktisch gebruik van Big Data

Naar klantcase

Andere klanten en cases
(klik op de gekleurde logo’s voor de klantcase)