Kinderen gaan voor de inhoud, en je moet wat kunnen doen!

Dit blijkt uit het rapport dat op 14 november jl. aan staatssecretaris Zijlstra van cultuur is overhandigd. Het rapport is gebaseerd op zeven experimenten die Paul Postma Marketing Consultancy (PPMC) heeft uitgevoerd in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau APE, in opdracht van de Nederlandse Museumvereniging. Projectleider Paul Postma heeft deze opdracht gerealiseerd met een team van zijn medewerkers en met een klankbordgroep vanuit de museumwereld, APE en het Ministerie van OCW. Als deel van dit onderzoek is een  internationale verkenning uitgevoerd door SIRAconsulting.

In 2009 was de toenmalige minister Plasterk van OCW van plan om musea gratis te maken voor kinderen tot en met 12 jaar. Na  voorbereidend onderzoek bleek dat de kosten veel hoger zouden zijn dan aanvankelijk was gedacht. PPMC zette vraagtekens bij het berekende aantal extra bezoeken. Daarop stelde de minister voor om experimenten uit te voeren om vast te stellen hoe het museumbezoek van kinderen dan wel op kosteneffectieve wijze kan worden vergroot

Uit de resultaten blijkt dat gratis toegang en vervoer nauwelijks leiden tot een vergroting van het museumbezoek, maar wel aanzienlijke kosten met zich meebrengen, oplopend tot ruim € 400 per bezoek. PPMC berekende dat extra bezoeken ook kunnen worden gegenereerd voor tussen de €2,50 en €25. En dat cultureel ondernemerschap loont. De opdracht van minister Plasterk heeft dus voorkomen dat veel geld is uitgegeven zonder het beoogde effect; de resultaten passen uitstekend in het beleid van zijn opvolger, staatssecretaris Zijlstra. De Museumvereniging kan hiermee aan de slag!
Klik hier voor het boek dat de Museumvereniging op basis van het rapport heeft gemaakt.

PPMC-consultant Elias Bom (r) ziet toe bij de interactieve verrichtingen van staatssecretaris Zijlstra en voorzitter Weide van de Museumvereniging

Andere interessante cases

Festival droomt van perfecte marketing operatie

Ontwikkeling businessplan
Museumkaart

Toeslagen megaproject voor de Belastingdienst