Bedrijfsfilosofie: “Bêta in OH-branche”

Met 30 jaar ervaring staat PPMC al jaren met McKinsey en BCG in de top 3 in Nederland, blijkt uit onderzoeken door TNS NIPO en Motivaction onder bedrijven met ervaring met Marketing- en Businessconsultancy. In 2014 en 2015 zelfs op nummer 1. Paul Postma Marketing Consultancy ontwerpt en realiseert commerciële processen, net zoals bij logistieke- en productieprocessen gebeurt. En richt de organisaties in met taken en verantwoordelijkheden, passend bij de competenties. Op basis van door onderzoek vastgestelde feiten worden varianten tegen elkaar afgewogen, en kosten en opbrengsten per klantgroep benaderd. De inspanningen en middelen kunnen zo worden gericht op varianten waar de opbrengsten het hoogst zijn. En er kan worden bespaard op varianten zonder reëel perspectief. Creatieve ideeën worden verkend en cijfermatig onderbouwd. PPMC kent de kansen van data, en hoe betrokkenen voordeel kunnen hebben uit het delen daarvan.  “Jullie zijn bêta’s in een OH-branche”, krijgen we soms te horen. Dat klopt.

Méér grip op de klant

Marketing is de kunst om klanten en producten te verbinden. Dat zijn commerciële vraagstukken, met de klant als uitgangspunt. Wij leveren frisse en verrassende ideeën om meer grip te krijgen op de klant. Met app’s, games en sociale media kan dat beter dan ooit. Het gaat om inhoud, smaak en richting voor uw marketingstrategie, leidend tot méér grip op de klant. Zonder luchtfietserij.

Stel vast wat een klant doet, niet wat hij zegt

Wie vindt dat klanten onvoorspelbaar zijn , gebruikt oude marketingtools. Mensen laten met sociale media meer sporen na dan ooit. Dat betekent niet dat zij slimmer kiezen, maar dat u hen intelligenter kunt benaderen met beter resultaat. Daarmee hebben wij al ervaring opgedaan toen communicatie nog was beperkt tot drukwerk en telefoon. Die delen wij graag met u.

Pragmatisch

Marketing vraagt creativiteit en flexibiliteit. En vraagt het vermogen om dicht bij de klant te staan. Die is vaak niet wie u denkt, of zou willen dat hij was. Toch gaat het om hem en haar. Zowel in consumentenmarkten als in zakelijke markten. Voor die markten helpen wij u met realistische adviezen. En desgewenst brengen wij ze voor u praktijk.

Onafhankelijk

De adviezen van PPMC zijn onafhankelijk. Wij zijn niet gebonden aan enige leverancier van producten of diensten voor de uitvoering van adviezen. Wij handelen alleen in het belang van de cliënt. En dat doen wij met plezier en overgave.

Behoud de kennis van de marktkoopman

Een marketingdatabase is de weerslag van commerciële ervaring. De marktkoopman heeft die in zijn hoofd. Wij helpen u die informatie op te bouwen en te gebruiken. Met Marketing intelligence,  Fact Based en Campagne-management. Ook voor vertegenwoordigers en de detailhandel.

Neuromarketing zonder scanner

Het marketingproces met oude en nieuwe media, online & offline leert u het brein van uw klant kennen. Ook zonder scanner. Het oude neurale systeem besluit over de koop. En daar is goed op te sturen.

De historie van PPMC

Paul Postma bedacht in de jaren ’80 dat het managen van marketingprocessen vanuit databases via media ook mogelijk moest zijn voor banken, verzekeraars, uitgeverijen, de luchtvaart en de telecomsector. Bij Wehkamp – waar hij marketingdirecteur was – leerde hij hoe effectief deze marketingtoepassing was. Alleen direct marketingbedrijven pasten dit destijds toe: Wehkamp, Reader’s Digest, en het  NTI. Dat idee is de basis voor PPMC.

Dat door marketeers bedachte doelgroepen niet lijken op de klanten, en dat wat zij zeggen niet lijkt op wat zij kopen, had Postma met zijn database benadering ontdekt. Zijn boek hierover leidde tot een coverstory in Intermediair van 4 mei 1984, en ontketende een ware rel. Hij werd bedolven onder de reacties en niet allemaal positief. De gevestigde academische orde voelde zich lelijk in het kruis getast. Maar bedrijven hadden belangstelling. Het werd de start van PPMC en van CRM.

Vanaf 1990 tot 2000 was PPMC lid van de adviesmaatschap van Ernst & Young. CRM werd een hot topic. E&Y wilde een partner om dat vak zowel in Nederland als in de vestigingen in Europa en Zuid-Afrika uit te bouwen. Tegelijk bouwde Postma de Nederlandse praktijk uit onder eigen naam. Na tien jaar bestaat PPMC uit 40 medewerkers  en heeft vooraanstaande klanten. Toen de adviesmaatschap van E&Y werd verkocht, ging PPMC zelfstandig verder.

Na de samenwerking met E&Y verhuisde PPMC als zelfstandig organisatieadviesbedrijf naar Nieuwegein. De grote banken, verzekeraars, uitgeverijen, de luchtvaart en de telecomsector behoren inmiddels tot de cliënten. Niet alleen voor Customer Relationship Management, maar ook voor strategie & innovatie en het sturen van de persoonlijke verkoop. Allemaal gebaseerd op dezelfde gedachte: bekijk het werkelijke gedrag van klanten en beredeneer van daaruit de kansen en mogelijkheden. De rel is uitgegroeid tot een vooraanstaand marketingadviesbedrijf met een internationale reputatie.

In 2016 besluit PPMC te verhuizen naar Woerden naar het moderne concept ‘de Hofclub’. Dit concept sluit aan bij de hedendaagse wensen voor wat betreft flexibiliteit en de eisen die worden gesteld aan representativiteit. PPMC heeft hier de ruimte om te groeien en u te ontvangen onder het genot van een kop koffie.