Nationale Bibliotheekpas

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de landelijke branchevereniging voor en belangenbehartiger van openbare bibliotheken en aanverwante organisaties, en heeft de Nationale Bibliotheekpas (NBP) als een van de sleutelprojecten benoemd. De propositie van de NBP is dat

pashouders 24 uur per dag 7 dagen per week gebruik kunnen maken van alle bibliotheekdiensten van alle bibliotheken van Nederland. Het gaat zowel om fysieke boeken als om e-books en overige diensten; leden kunnen met dezelfde pas in alle bibliotheken terecht.
Coen van Hoogdalem benaderde PPMC om een zakelijk concept inclusief een business case uit te werken. “We waren zeer onder de indruk van de resultaten die PPMC heeft behaald met het in de markt zetten en doorontwikkelen van de Museumkaart.” vertelt hij. En vervolgt “Hoewel niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn er veel parallellen tussen de Museumkaart en de Nationale Bibliotheekpas. Wij zochten een marketingadviesbureau met kennis, ervaring en autoriteit om de commerciële kansen en risico’s van de NBP in kaart te brengen. Tevens is een groeiscenario gewenst om de Nationale Bibliotheekpas stapsgewijs te kunnen uitrollen inclusief een inschatting van financiële en maatschappelijk kosten en baten.”

De aanpak in het kort
Als Coen van Hoogdalem vertelt over de PPMC aanpak, dan heeft hij het over de intensieve samenwerking met zijn projectteam en enkele key stakeholders in de bibliotheekwereld, zoals het bestuur, de Provinciale Ondersteunende Instellingen (POI’s) en de lokale bibliotheken:  “Vakmanschap in research, workshops en bruikbare stukken voor onze Algemene Ledenvergaderingen. In alle gesprekken,  bijeenkomsten en documenten is PPMC als professioneel marketing consultancybedrijf van grote toegevoegde waarde geweest. Bijvoorbeeld waar het gaat om verfrissende inzichten zoals dat wij lijden aan ‘de gratis ziekte’. Maar vooral ook als het even tegenzit, wat niet ongebruikelijk is in een complexe wereld als de onze.”

Resultaat en next steps
Coen over het businessdocument: ”Dat dient als blauwdruk om de NBP te realiseren. PPMC heeft ons van de juiste rekensommen voorzien waaruit blijkt dat de NBP commercieel zeer kansrijk is; zie bijvoorbeeld de link onderaan dit interview. De verschillende onderdelen van de Nationale Bibliotheekpas zijn geprioriteerd en het stappenplan staat. PPMC heeft vooral flexibiliteit aangebracht in het plan van aanpak zodat alle belanghebbenden kunnen meegroeien in de ontwikkeling.”
“De zakelijke no nonsense aanpak van PPMC heeft geleid tot een samenwerking met de juiste drive en een resultaat waar we vandaag en morgen mee verder kunnen.”
Tot slot geeft de projectdircteur aan waar momenteel zijn aandacht naar uitgaat: “We zijn bezig met de implementatie van o.a. de technische zaken én met de communicatie toolkit voor de lokale bibliotheken. Grote kans dat je als consument binnenkort de voordelen van de Nationale Bibliotheekpas gaat ervaren !”

Andere interessante cases

Festival droomt van perfecte marketing operatie

Ontwikkeling businessplan
Museumkaart

Toeslagen megaproject voor de Belastingdienst