Institute for Sustainable Process Technology (ISPT)

ISPT is een netwerkorganisatie voor partijen rond de proces industrie die technische innovaties doorontwikkelen tot industriële toepassingen. Andreas omschrijft het netwerk als een ecosysteem waarin ISPT grote internationale partijen, MKB bedrijven en technische universiteiten en kennisinstellingen samenbrengt om nieuwe initiatieven te starten en uit te voeren. ISPT is daarin de facilitator die het hele traject ondersteunt.

Onderzoek en Innovatie in Europa

Een goed voorbeeld van de werkwijze van ISPT is het ECWRTI project. ISPT attendeerde een MKB startup uit haar netwerk op de mogelijkheden om voor financiering van haar innovaties aanspraak te maken op middelen uit Horizon2020 – het innovatie programma van de Europese Commissie. Op initiatief van ISPT werd samen met de startup een consortium met Europese partners opgezet om een innovatieve technologie voor zuivering én recycling van afvalwater in de textielindustrie te demonstreren. Voor de financiering diende het consortium met succes een voorstel in op het programma voor innovatieve water technologie. Het totale project duurt 42 maanden en loopt nog tot eind 2018. Belangrijke onderdelen van het project zijn de volledige technische demonstratie en bewijsvoering van de ontwikkelde waterrecycling technologie op twee locaties, en het uitwerken van een businessplan om de technologie succesvol naar de Europese markt te brengen.

Aanpak verkenning nieuwe markten

De marktstudie was gericht op de toepasbaarheid van het concept in andere industriesectoren in Europa. Voor uitvoering van de marktverkenning is een aanbesteding uitgeschreven en is uiteindelijk voor PPMC gekozen. Andreas over de keuze voor PPMC: ‘Je moet verantwoorden waarom je met een partij in zee gaat en waarom zij de “best value for money” zijn. Bij evaluatie van de offertes kwamen we tot de conclusie dat PPMC het sterkste op marketing gericht was en daarmee hadden we de verwachting dat zij meer tot marktinzicht zouden leiden dan de andere aanbieders”. Over het resultaat van de marktverkenning is Andreas positief: ‘De samenwerking was open, inhoudelijk en effectief. PPMC kwam snel met veel relevante en waardevolle informatie over een diversiteit aan industriële sectoren. Dit wisten zij te halen uit publieke bronnen. O.b.v. deze informatie en door PPMC gehouden interviews met industrie-experts uit het uitgebreide ISPT netwerk werd een goede assessment gedaan van kansrijke industriële sectoren waar de Start-up straks verder kan groeien.’

Resultaat en next steps

Op dit moment wordt er met een proefinstallatie gekeken hoe de grootschalige demonstratie unit eruit moet gaan zien. De komende maanden zal deze verplaatst worden en op een tweede locatie herbouwd om ook daar te bepalen hoe een demonstratie eruit gaat zien. Vervolgens zullen er twee demonstratie fabrieken op volle schaal opgezet worden om het concept van water recycling in twee verschillende textielbedrijven aan te tonen. Tegen het einde van het project zal ook het businessplan worden afgerond zodat er eind 2018 een levensvatbaar concept gereed is voor marktintroductie.

Andreas geeft tot slot aan: ‘Voor ons is de aanpak met marktinzichten uitstekend bevallen. Bij volgende projecten zullen we zeker weer marktstudies doen omdat dit de kans op een bredere marktintroductie van technologie zeker vergroot.’

Andere interessante cases

Festival droomt van perfecte marketing operatie

Ontwikkeling businessplan
Museumkaart

Toeslagen megaproject voor de Belastingdienst