Commerciële strategie en innovatie

Opstellen business case

De marktverkenning en data-analyses vormen de basis van uw marketingplan. Wij begeleiden u bij het genereren van strategische alternatieven, het maken van keuzes hierin, het formuleren van doelstellingen en het bepalen van de methode van marktbewerking. Dit resulteert in een concreet businessplan dat u stapsgewijs kunt uitvoeren. Uiteraard met een doorrekening in kosten en opbrengsten, de businesscase.

Door intensieve samenwerking en kennisoverdracht brengen wij een leerproces op gang, zodat u een volgende keer geen externe adviseurs meer nodig hebt.

Herkenbare klantvragen

  • Hoe onderbouw ik en maak ik de juiste commerciële keuzes?
  • Welke kosten en opbrengsten zijn – echt – van belang in mijn business?

Voorbeelden van klanten die wij hiermee verder hebben geholpen

Klantcase: Museumkaart

De ontwikkeling van een businessplan voor de Museumkaart.

> Naar klantcase

Klantcase: Nationale Bibliotheekpas

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de landelijke branchevereniging voor en belangenbehartiger van openbare bibliotheken en aanverwante organisaties.

> Naar klantcase