Commerciële strategie en innovatie

Cultureel ondernemerschap

Cultureel Ondernemerschap en beleidsgericht onderzoek 

PPMC heeft als kerncompetentie het beoordelen en stimuleren van ondernemerschap en verdienvermogen van zowel profit als non-profit organisaties, waaronder ook culturele instellingen die voor een deel van hun budget voorzien in eigen inkomsten. Het onderzoeken van en adviseren over en beoordelen van mogelijkheden en effectiviteit van (digitale) marketingactiviteiten, nieuwe verdienmodellen, adequate zakelijke bedrijfsvoering, ondernemersvisie en strategie behoren tot onze kernactiviteiten. Verder voeren we regelmatig beleidsgericht onderzoek uit voor het ministerie van OCW, gemeenten en belangenbehartigers in de cultuursector. Zoals bijvoorbeeld naar de minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code / Fair Pay.

In de cultuursector zijn commerciële processen en ondernemerschap net zo goed toepasbaar als in andere sectoren, en Paul Postma Marketing Consultancy heeft daar veel ervaring mee. Denk aan het succes van de Museumkaart, het project Kinderen en Museumbezoek en de adviesrol van PPMC inzake cultureel ondernemerschap voor de Raad voor Cultuur bij haar beoordeling van  subsidieaanvragen in het kader van de regeling culturele basisinfrastructuur 2017 – 2020.

Herkenbare klantvragen

 • Hoe vergroot ik mijn eigen inkomsten en verdienvermogen?
 • Hoe kan ik mijn publieksgroepen beter herkennen en waarderen?
 • Hoe organiseer en gebruik ik mijn publieksdata voor campagnes en beleidsinzichten?
 • Hoe vergroot ik mijn online / digitale mogelijkheden?
 • Wat is een goed cultureel ondernemersplan?
 • Hoe pas ik de Fair Practice Code en Fair Pay toe?

Cultureel ondernemerschap en het vergroten van het verdienvermogen gaan naast een financieel gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering ook over cultuurmarketing en over relatiemanagement gericht op nieuw en bestaand publiek, sponsors, subsidiegevers en partners. Het is de kunst van het werven van nieuw en divers publiek, en het verhogen van de bezoekfrequentie van bestaande bezoekers. Zowel online als fysiek op locatie.

Door actief aan relatiemanagement te doen kan een culturele instelling:

 • nieuw publiek, sponsors, partners en mogelijke financiers werven o.a. door het ontwikkelen en inzetten van nieuwe en digitale verdienmodellen;
 • bestaande klanten kennis laten maken  met een ander aanbod;
 • de bezoekfrequentie verhogen;
 • haar aanbod en programmering beter afstemmen op bestaand en nieuw publiek;
 • de kosten van haar marketing- & verkoopactiviteiten verlagen en tegelijkertijd de resultaten en het verdienvermogen verbeteren.

Cultureel ondernemerschap en relatiemanagement hoeven niet gepaard te gaan met grote investeringen. Paul Postma Marketing Consultancy heeft door haar pragmatische en resultaatgerichte aanpak regelmatig aangetoond dat investeringen in relatiemanagement zich op korte termijn kunnen terugverdienen.

Praktijkvoorbeelden van cultuurmarketing en beleidsgericht onderzoek in de cultuursector

 • Toepassen Fair Practice Code en Fair Pay.
 • Kinderen en Museumbezoek: inzichten en activiteiten om meer kinderen musea te laten bezoeken.
 • Strategieontwikkeling en implementatie van de Museumkaart.
 • Ontwikkeling nieuw online platform voor miljoenen Museumfans, lees hier meer
 • Vergroten publieksbereik en verdienvermogen door samenwerking in cultuursector.
 • Beoordelen zakelijke bedrijfsvoering en cultureel ondernemerschap.

De cultuursector is momenteel volop in beweging. Neem contact met ons op als u in deze roerige tijden een antwoord wenst op vragen op het gebied van cultureel ondernemerschap en het vergroten van uw verdienvermogen of voor beleidsgericht onderzoek in de cultuursector.

Voorbeelden van klanten die wij hiermee verder hebben geholpen

Klantcase: Museumkaart

De ontwikkeling van een businessplan voor de Museumkaart

> Naar klantcase

Klantcase: Ministerie van OCW

Kinderen gaan voor de inhoud, en je moet wat kunnen doen!

> Naar klantcase