Een nieuw online platform voor miljoenen (internationale) museumfans

Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders hebben een Museumkaart en kunnen daarmee zo vaak ze willen een jaar lang naar ruim 400 musea. De website waar alle musea en activiteiten werden getoond had voorheen dezelfde naam als het product: www.museumkaart.nl

Oude website museumkaartIn 2018 werd PPMC betrokken bij de vraag hoe de website en online zichtbaarheid van de Museumkaart de digitale presentie kunnen versterken. Ook de vindbaarheid van de Museumkaart en het aanbod van Nederlandse musea voor internationale bezoekers was onderdeel van deze vraag.

Van vraag naar strategie

De kern van het product Museumkaart is het gebruiksgemak en de laagdrempeligheid van een museumbezoek voor publiek. Toch zijn er altijd mogelijkheden het gebruiksgemak verder te vergroten. Omdat de musea het culturele erfgoed van ons allemaal laten zien, moet de website voor iedereen toegankelijk zijn

Om bij het gewenste eindbeeld uit de komen is een goede digitale architectuur onmisbaar. PPMC werkte met de Museumvereniging het proces uit om te komen tot een samenhangend toekomstbeeld en digitale strategie. De belangrijkste succesvoorwaarden van een museumplatform dat een breed publiek moet aantrekken, zijn:

  • Een accuraat leden-CRM als bron voor ruim 400 museumpagina’s
  • State of the art digitale architectuur en gebruikerservaring
  • Content van en participatie van alle leden (musea).

Vanuit deze pijlers is een briefing opgesteld voor een marktoriëntatie om te kijken welke bureaus aansluiting bij het vraagstuk en de technologie hebben. De bewijslast voor de gebruikerservaring wordt geleverd door gebruikerstesten tijdens en na livegang, vanzelfsprekend met de voor PPMC bekende tools zoals eyetracking.

Marktoriëntatie

PPMC werkte voor de Museumvereniging aan de oriëntatie in de markt, middels een gestructureerde briefing. Uit een longlist van web, design en creatieve bureaus is op basis van verschillende criteria een shortlist ontstaan van bureaus waarmee verkennende gesprekken zijn gevoerd.

Uiteindelijk heeft de oriëntatie een aantal kandidaten opgeleverd. De belangrijkste opbrengst van de marktoriëntatie was een goed beeld te krijgen hoe creatieve bureaus elk hun eigen visie ontwikkelen op een uniek product zoals de Museumkaart. De rol van PPMC is hierin om de klant te helpen bij het beslissingsproces. Daarbij delen we onze kennis en ervaring in het creëren van een marketing- en data gestuurde operatie.

De Museumvereniging heeft na een uitgebreide pitch en afweging van uiteenlopende onderwerpen uiteindelijk gekozen voor het voorstel van Q42 en Fabrique, twee bureaus met ervaring binnen en buiten de cultuursector

Realisatie

De eerste fase van het project betreft een nieuwe website die geïntegreerd werd met het bestaande Leden-CRM en andere bestaande websites. Dat geldt ook voor Google Analytics, Tagmanager en een bestaand Customer Data Platform voor uitwisseling van klantdata voor realisatie van het 360 graden klantprofiel. Met deze state of the art architectuur wordt de Museumkaart in staat gesteld een data gedreven marketingorganisatie te realiseren.

Tijdens de realisatie maakte PPMC onderdeel uit van het ontwikkelteam. Mede door de kennis en ervaring van scrum aanpak bij dit soort projecten heeft PPMC er samen met de Museumvereniging voor gezorgd dat het resultaat naar volle tevredenheid van de klant is.

Het resultaat

De lancering van www.museum.nl werd door de coronacrisis, en de gedwongen tijdelijke sluiting van musea, opgehouden totdat musea weer open waren. Eind juli 2020 werd www.museum.nl gelanceerd, met ruim 400 musea en 800+ te bezoeken evenementen/tentoonstellingen. Een betere timing was nauwelijks denkbaar.

Met www.museum.nl is een state of the art webplatform neergezet. Ruim 400 musea kunnen in het CMS hun content beheren, de Museumvereniging voert de redactie. De uitdaging hier was om met een zeer groot aantal content leveranciers en een kleine redactie in hetzelfde CMS, grip te krijgen op de kwaliteit voor de eindgebruikers. Dat is gelukt.

Ruim 1,3 miljoen Museumkaarthouders en vele andere museumfans duiken in inspirerende thema’s met rijke media. De stichting Museumkaart kan met de naadloze integratie met het CDP en nieuwsbrieven nog relevanter worden en uit data-analyse inzichten creëren die voorheen niet mogelijk waren.