Commerciële strategie en innovatie

Beoordelen strategie

Bij een strategische beoordeling maken wij een gestructureerd overzicht van de sterkten en zwakten van uw organisatie en de kansen en bedreigingen van uw omgeving. Daaruit destilleren wij voor u de kansen die gegeven de sterkten en bedreigingen de hoogste kans van slagen hebben

De strategie is goed toetsbaar aan data die klanten en prospects achterlaten in hun gedrag: bijvoorbeeld koop-, betaal- en communicatiegedrag. Het CRM-procesmodel is hierop gebaseerd. Wij zijn hierin als geen ander gespecialiseerd, ook in de webbusiness, en leren het u graag.  Zo legt u de basis van de doorontwikkeling van uw strategie.

Herkenbare klantvragen

  • Hoe kan ik mijn strategie herijken en verrijken?
  • We doen al zo veel, maar hoe krijgen we meer focus in de organisatie?

Voorbeelden van klanten die wij hiermee verder hebben geholpen

Klantcase: Mojo Concerts

Festival droomt van perfecte marketing operatie

> Naar klantcase

Klantcase: Solis Zorggroep

De directie van Zorggroep Solis heeft PPMC gevraagd te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van het commercieel beleid.

> Naar klantcase