Voor het bepalen van een effectieve commerciële strategie is adequaat inzicht in de markt een voorwaarde. Vaak is binnen organisaties meer (klant)data en kennis aanwezig van de markt dan wordt vermoed. Wij voeren regelmatig een exploratief data-onderzoek uit dat een verkennend beeld geeft van patronen en verbanden die helpen om de commerciële aanpak te optimaliseren.

Daarnaast is het beeld dat uw klanten van u hebben van belang. Wij geven u een objectieve indruk van wat de markt denkt van uw organisatie. Dit kan door marktonderzoek en gesprekken met uw klanten volgens een gestructureerde interviewmethode. Deze is gebaseerd op associaties en minder op argumenten en redeneringen, omdat die weinig verband blijken te hebben met koopgedrag.

Tevens organiseren wij samen met klanten werksessies waarin innovaties centraal staan. Resultaten van brainstorms halen wij door een filter van kansrijkheid, onder meer gebaseerd op onze kennis van neuromarketing: “De Breintoets”.

Herkenbare klantvragen

  • Welke commerciële patronen en kansen zijn in mijn database(s) verborgen?
  • Wat is waardevolle informatie, wat kan ik leren van interne en externe bronnen?
  • Hoe kansrijk is het concept van mijn innovatie?

Voorbeelden van klanten die wij hiermee verder hebben geholpen

Klantcase: ISPT

ISPT is een netwerkorganisatie voor partijen rond de proces industrie die technische innovaties doorontwikkelen tot industriële toepassingen.

> Naar klantcase

Klantcase: Business School Nederland

De markt voor MBA studenten loopt terug. Voor de Business School Nederland als beste aanbieder vergroot dit de noodzaak tot een goed gestructureerd commercieel wervingsbeleid.

> Naar klantcase