Customer Relationship Management

Customer Relations Management

Customer Relations Management (CRM) of klantrelatiemanagement is hét marketingkernproces dat  Paul Postma voor het eerst toepaste buiten de direct marketingbranche, en de oorsprong is van PPMC. Het CRM-procesmodel dient als leidraad in onze werkwijze. Vanuit de ervaring van PPMC zorgen wij er als externe partner voor dat het CRM-proces efficiënt en effectief kan worden gerealiseerd. Daarbij helpen wij om de doelstellingen van de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen, zodat na de implementatie het integrale commerciële proces door de organisatie zelf optimaal kan worden aangestuurd.

Wij voeren uw CRM beleid uit voor u, en met u, net zoals u wilt. Met speciale aandacht voor die aspecten die we in de praktijk nog vaak mis zien gaan. Bijvoorbeeld waar het gaat om het gebruik maken van klantdata en –kennis. Zie ook Marketing intelligence.

In het handboek marketing 4.0 ‘digital, data driven en direct’ staan de belangrijkste CRM aspecten  verwoord. Op deze website hebben wij aandacht voor customer journey en campagnemanagement.