Customer Relationship Management (CRM)

Campagnemanagement

Onder campagnemanagement verstaan wij het georganiseerd uitvoeren van een marketingcampagne die alle stappen omvat van de CRM cyclus of Customer Journey. Bij veel van onze projecten helpen wij organisaties om het campagnemanagement proces te beschrijven en uit te voeren.

De rol van onze adviseur is tweeledig: de adviseur beschikt over inhoudelijke deskundigheid om uw campagne in te richten en uit te voeren, maar is tevens projectleider en bewaakt het proces van ontwikkeling, uitvoering tot evaluatie. Op basis hiervan geven wij advies hoe u uw organisatie kunt inrichten om doeltreffend marketingcampagnes uit te voeren. Zowel online als offline.

Herkenbare klantvragen

  • Hoe zorg ik ervoor dat de campagnemachine echt gaat draaien?
  • Alle afdelingen presteren prachtige campagneresultaten, maar per saldo verliezen we klanten; hoe kan dit?

Voorbeelden van klanten die wij hiermee verder hebben geholpen

Klantcase: Museumkaart

De ontwikkeling van een businessplan voor de Museumkaart.

> Naar klantcase

Klantcase: Achmea

Paul Postma Marketing Consultancy kreeg de opdracht van Achmea om hen te adviseren bij de keuzes voor het nieuwe commercieel beleid, en bij de uitvoering daarvan.

> Naar klantcase