(Demissionair) staatssecretaris Gunay Uslu heeft in haar Meerjarenbrief De kracht van creativiteit laten weten “extra middelen voor Fair Pay in te willen zetten waarbij het belangrijk is om eerst een goed beeld te hebben van de mate waarin beloning in bepaalde sectoren achterblijft.” In de Meerjarenbrief verwijst de staatssecretaris naar één van de onderzoeken die wij samen met SiRM op landelijke schaal hebben uitgevoerd naar de toepassing van de Fair Practice Code en in het bijzonder Fair Pay.

PPMC Economisch Advies voert momenteel het landelijk onderzoek Fair Pay in de culturele sector uit met als vraagstelling: Wat zijn de minimale meerkosten die de toepassing van Fair Pay met zich meebrengt voor culturele instellingen of festivals met een meerjarig subsidie van het Rijk of de cultuurfondsen van het Rijk uitgaande van een ongewijzigd aanbod?

Het onderzoek heeft betrekking op alle werkenden bij culturele instellingen en festivals, zowel medewerkers in loondienst als ingehuurd personeel (waaronder zzp’ers). Het onderzoek vindt plaats onder meerjarig gesubsidieerde instellingen – via het Rijk of één van de cultuurfondsen van het Rijk – in de culturele deelsectoren: Dans, theater, muziektheater, muziek, jeugdpodiumkunsten, beeldende kunst en creatieve industrie, musea en festivals.