Stadspas gemeente Nieuwegein 

Wat hebben Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gemeen met Nieuwegein? In ieder geval dat deze gemeenten een stadspas hebben. Inwoners met een laag inkomen in de gemeente Nieuwegein konden gebruik maken van de U-pas van Utrecht, maar deden dit bijzonder weinig. Daarom besloot de gemeente Nieuwegein om een eigen stadspas te introduceren voor mensen met lage inkomens, met aanbiedingen op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Aan PPMC is gevraagd om potentiële partners hiervoor te benaderen.

Aanpak in het kort

PPMC heeft het commerciële traject begeleid van eerste benadering van de aanbieders tot aan bijeenkomsten waar de handtekeningen zijn gezet. In samenwerking met de gemeente Nieuwegein is een verkoop ‘toolkit’ ontwikkeld en hebben we onze saleskennis ingebracht om de belangrijkste voordelen en voorwaarden van deelname aan de stadspas onder de aandacht te brengen. Dat is minder eenvoudig dan het op voorhand lijkt, omdat de doelgroep heel divers is: van museum tot zwembad en van scouting tot dansschool.

In een doorlooptijd van enkele maanden zijn er door PPMC meer dan 100 potentiële partners benaderd waarvan vervolgens de 40 meest geïnteresseerden ook persoonlijk zijn gesproken.

Op https://www.nieuwegeinstadspas.nl/ is te zien hoe de stadspas werkt voor partners en voor inwoners van de gemeente.

Resultaat en vervolg

Het project levert voor de gemeente Nieuwegein een gestructureerd overzicht op van welke partners bekend zijn met de Nieuwegein Stadspas, wie geïnteresseerd is en onder welke voorwaarden ze mee doen. Tevens zijn er in de loop van het project al overeenkomsten gesloten; inmiddels is het aantal partners meer dan 100. Het populairst zijn de zwemles voor kinderen, de ontmoetingsactiviteiten voor ouderen en de fitness voor ouderen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Rotterdampas houdt de gemeente Nieuwegein vooralsnog vast aan het uitgangspunt dat de stadspas uitsluitend beschikbaar is voor mensen met een minimuminkomen. In het recente coalitieakkoord staan trefwoorden als: inclusieve samenleving, participatie en vangnet voor mensen die dat nodig hebben.

PPMC heeft met de partners van het eerste uur gezorgd voor een solide basis van de Nieuwegein Stadspas waarmee de gemeente Nieuwegein haar beleid voor de minima verder kan ontwikkelen.

Inmiddels zijn er meer dan 5.000 Nieuwegein Stadspashouders. Uit de eerste resultaten blijkt dat de Nieuwegein Stadspas vaker wordt gebruikt dan de U-pas.

Andere interessante cases

Festival droomt van perfecte marketing operatie

Ontwikkeling businessplan
Museumkaart

Toeslagen megaproject voor de Belastingdienst