Cultureel ondernemerschap BIS aanvragen 2017-2020

De culturele basisinfrastructuur (BIS) vormt het stelsel van rechtstreeks door het ministerie van OCW gesubsidieerde instellingen.

PPMC heeft in samenwerking met  APE  voor de periode 2017 – 2020 de analyse uitgevoerd van de 126 BIS aanvragen voor het deel cultureel ondernemerschap. De analyses dienden als hulpmiddel voor de commissies van de Raad voor Cultuur bij de beoordeling van de aanvragen voor het criterium ‘Maatschappelijke Waarde’. De analyses werden uitgevoerd in opdracht van de directie Erfgoed en Kunsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in samenwerking met de Raad voor Cultuur. Iedere subsidieaanvraag is getoetst op cultureel ondernemerschap d.m.v. een kwantitatieve en een kwalitatieve analyse.

Het eindrapport is HIER te downloaden

Dit rapport bevat de meta-analyse van het onderzoek. In deze meta-analyse zijn de individuele aanvragen geaggregeerd per categorie, en samengeteld als sector totaal. Deze meta-analyse heeft enkel betrekking op de instellingen met een positief advies van de Raad voor Cultuur. Vergelijkingen worden gemaakt zowel van de plannen 2013 – 2016 met die van 2017 – 2020, als tussen de gerealiseerde cijfers van 2014 met die van 2013 of eerder.

Andere interessante cases

Festival droomt van perfecte marketing operatie

Ontwikkeling businessplan
Museumkaart

Toeslagen megaproject voor de Belastingdienst