Waarom vertellen klanten precies welke merken hun favoriet zijn, maar kopen ze iets totaal anders? Waarom zijn consumenten niet massaal op internet gaan kopen? Waarom zeggen mensen iets anders dan ze uiteindelijk doen? Het antwoord is gelegen in de gespletenheid van het brein. Met het jonge, rationele deel van ons brein creëren we nieuwe technologieën, organisatrices en producten. Maar hoe we daarmee omgaan bepaalt het oude, instinctieve deel van ons brein. En dat doet altijd wat het heeft gedaan: het is lui, kortzichtig, hebberig en valt op een aantrekkelijk uiterlijk. Het zoekt kortom naar een bevrediging op primair niveau.
Dit nieuwe boek van Paul Postma beschrijft de confrontatie tussen het oude en het nieuwe brein, toegepast op het leiden van bedrijven en het gedrag van hun klanten. Terwijl managers bij hun beslissingen afgaan op het jongste, rationele deel van het brein reageren hun klanten en medewerkers helemaal niet rationeel.
Veel ‘onbegrijpelijke’ management en marketingmissers worden hierdoor verrassend verklaard. Postma geeft 15 sleutels om succesvol om te gaan met die paradox in het brein en laat zien dat mensen voorspelbaarder zijn dan we denken.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

1. De paradox van het strand
2. De paradox in perspectief
3. Hoe handelen organisaties?
4. Hoe handelen klanten?
5. Zelf sleutelen aan de evolutie