De snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie bieden ook direct marketeers ongekende mogelijkheden. Denk aan analyses en opslag van data en de mogelijkheden om mensen overal, op elk tijdstip te bereiken.

Toch blijven ook de oude principes van DM onveranderd gehandhaafd: van verleiding, van wat mensen wel en niet waarnemen en waarop ze reageren. Om succes te realiseren moet de direct marketeer werken volgens de principes van de direct marketing cyclus. Dit boek leert u werken volgens de acht stappen van deze direct marketing cyclus. De systematische werkwijze maakt van direct marketing een optimaliseerbaar proces. U leert kennis uit vorige projecten te gebruiken voor volgende. Zo schept u een voorsprong op de organisaties die deze kunst niet verstaan.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

Stap 1
2. Wie ontvangt het medium
Stap 2
3. Welk aanbod via welk medium
Stap 3
4. Drie dimensies van direct marketingmedia
Stap 4
4. Uitvoeren
Stap 5
5. Waarnemen
Stap 6
6. Response
Stap 7
7. Fulfillment
Stap 8
8. Terugkoppelen data