INHOUDSOPGAVE HANDBOEK MARKETING 4.0 – DIGITAL, DATA-DRIVEN EN DIRECT

‘Handboek Marketing 4.0’ is de geheel vernieuwde versie van het standaardwerk ‘Handboek Direct Marketing 3.0’. Het marketingvakgebied heeft zich met big data en social media razendsnel ontwikkeld naar digitaal en datagestuurd, met direct als de leidende vorm.

‘Handboek Marketing 4.0’ beschrijft deze ontwikkeling, en laat de betekenis zien van marketing intelligence, analysetools, web first, social media en neuromarketing. Het boek bevat een praktisch stappenplan met herkenbare voorbeelden. Het is verrijkt met korte cases en sluit af met negen praktijkcases die inzicht geven in de praktijk van Marketing 4.0.

‘Handboek Marketing 4.’0 is geschreven voor professionals en voor hbo-studenten marketing en communicatie.

Hoofdstuk 1     De ontwikkeling van marketing naar marketing 4.0

1.1       Eerstefasemarketing: van productgericht naar marktgericht
1.2       Tweedefasemarketing: van marktgericht naar gericht op de individuele klant
1.3       De doorbraak van tweedefasemarketing uit onverwachte hoek
1.4       Toepassingen op vier niveaus
1.5       Voorbeelden
1.6       Samenvatting en verdere indeling

Hoofdstuk 2     Het tweedefasemarketing proces

2.1       Enkele kenmerken van het tweedefasemarketing proces
2.2       De opbouw van de Digital Marketing Cyclus®
2.3       Verschillende strategieën leiden tot verschillende invulling
2.4       De Digital Marketing Cyclus® online en offline
2.5       De acht stappen van de Digital Marketing Cyclus®
2.6       Vier klantprocessen in de Digital Marketing Cyclus®
2.7       De klantreis in de Digital Marketing Cyclus®
2.7.1    De klantreis
2.7.2    Het spiegelbeeld van de klantreis
2.7.3    Vier commerciële hoofdprocessen
2.8       Vier organisatieclusters in de Digital Marketing Cyclus®
2.8.1    Inleiding
2.8.2    Cluster marketing
2.8.3    Cluster marktbewerking
2.8.4    Cluster operations
2.8.5    Cluster marketing intelligence
2.9       Samenvatting

 

Hoofdstuk 3     Data en analyse

3.1       Ontwikkelingen naar big data
3.2       Doelstelling van het analyseproces
3.2.1    Stuurgrootheden van het klantenbestand
3.2.2    Inzetten van de drie stuurgrootheden
3.2.3    Segmenteren van het klantenbestand
3.2.4    Berekenen van klantwaarde
3.2.5    Waarde vanuit het perspectief van de klant
3.3       Hulpmiddelen voor het analyseproces
3.3.1    De data
3.3.2    De analysetechnieken
3.3.3    Big data analysetechnieken
3.3.4    De software
3.4       Het uitvoeren van het analyseproces
3.4.1    Stap 1: Analysedoelstelling
3.4.2    Stap 2: Keuze voor en verzamelen van data
3.4.3    Stap 3: Keuze techniek(en)
3.4.4    Stap 4: Uitvoeren analyses
3.4.5    Stappen 5 en 6: Interpreteren en toepassen resultaten
3.4.6    Stap 7: Evalueren voor de volgende ronde
3.5       Testen
3.5.1    Testmogelijkheden
3.5.2    Testopzet
3.5.3    Optimale steekproefgrootte
3.5.4    Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
3.6       Samenvatting

 

Hoofdstuk 4     De marketing 4.0 media: digital, data-driven en direct

4.1       Omnichannel management
4.1.1    Een customer journey van marketing 4.0 media, groei en omvang
4.1.2    Enkele praktische aspecten van omnichannel management
4.1.3    Voorbeelden en afwegingen bij mediakeuze voor channel management
4.2       Aandachtspunten voorafgaand aan de uitvoering
4.2.1    Campagne passend in het marketingplan
4.2.2    Sturen naar maximale opbrengsten
4.2.3    Sturen naar minimale kosten
4.2.4    Snel een sterke marktpositie opbouwen
4.2.5    Keuze zelf doen of uitbesteden
4.2.6    De briefing
4.3       Uitvoeren met websites
4.3.1    Doorbraak, toepassingen en verdienmodellen van websites
4.3.2    Specifieke marketing 4.0 kenmerken voor websites
4.3.3    Stappen voor het opzetten van een website
4.3.3    Zelf doen of uitbesteden van website bouwen en hosten
4.3.4    Enkele specifieke webtoepassingen: weblogs, webinars en vloggers
4.4       Online advertising
4.4.1    SEA
4.4.2    Display advertising
4.4.3    Via affiliates
4.4.4    Adblockers
4.5       Uitvoeren met social media
4.5.1    Specifieke marketing 4.0-Kenmerken voor sociale media
4.5.2    Stappen voor sociale media
4.5.3    De meest gebruikte social media en hun marketingmogelijkheden
4.5.4    Gamification
4.6       Uitvoeren met e-mail
4.6.1    Specifieke marketing 4.0 Kenmerken e-mail
4.6.2    Stappen voor het opzetten van een e-mailcampagne
4.6.3    Zelf doen of uitbesteden van e-mailcampagnes
4.7       Uitvoeren met direct mail
4.7.1    Specifieke marketing 4.0 Kenmerken direct mail
4.7.2    Stappen voor een gepersonaliseerd directmailstuk
4.7.3    Zelf doen of uitbesteden
4.8       Uitvoeren met spraak en interactieve voice response
4.8.1    Specifieke marketing 4.0 Kenmerken spraak
4.8.2    Stappen voor spraak en interactieve voice response
4.8.3    Zelf doen of uitbesteden
4.9       Uitvoeren met direct response radio, tv en webcommercials
4.9.1    Specifieke marketing 4.0 Kenmerken van direct response radio-, tv- en webcommercials
4.9.2    Stappen voor direct response radio-, tv- en webcommercials
4.9.3    Zelf doen of uitbesteden
4.10     Marketing 4.0 media toegepast op persoonlijke verkoop en winkels
4.11     Samenvatting

 

Hoofdstuk 5     Het waarnemen van marketing 4.0 media

5.1       Hoe nemen mensen waar?
5.2       Het verband tussen marketing en neurologie
5.2.1    Het oude en het nieuwe brein
5.2.2    Twee typen cognitieve processen
5.3       Aanvullende inzichten vanuit neurologie en neuropsychologie
5.3.1    Drie benaderingen voor neuromarketing
5.3.2    Uitwendige reflexen
5.3.3    Input-/outputmodellen
5.3.4    Inwendige reflexen
5.3.5    Aandachtspunten bij de toepassing
5.4       Mediumonafhankelijke toepassingen bij waarnemen
5.4.1    Menselijke fysiologie bepalend
5.4.2    Mensen gebruiken een gering deel van hun brein
5.4.3    Responsverhogende methoden
5.5       Mediumspecifieke toepassingen bij waarnemen
5.5.1    Web
5.5.2    Sociale media
5.5.3    E-mail
5.5.4    Print
5.5.5    Spraak, voice response, sms
5.5.6    Direct response commercials voor radio, tv en web
5.6       Samenvatting

 

Hoofdstuk 6     Juridische aspecten

6.1       Database
6.1.1    Inleiding
6.1.2    Verwerken van persoonsgegevens
6.1.3    Verantwoordelijke en bewerker
6.1.4    Wettelijke definitie van direct marketing
6.1.5    Grondslagen
6.1.6    E-mailspecifiek en toestemming
6.1.7    Verenigbaar gebruik
6.1.8    Informatieplicht
6.1.9    Recht van verzet voor direct marketing
6.1.10  Inserten van folders
6.1.11  Cookies
6.1.12  Status aparte voor marktonderzoek
6.1.13  Recht van verzet voor (onaangekondigd telefonisch) marktonderzoek
6.1.14  Channelmanagement
6.1.15  Bel-me-niet register
6.1.16  Bijzondere persoonsgegevens
6.1.17  Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie
6.1.18  Meldingsplicht
6.1.19  Autoriteit Persoonsgegevens

6.2       Media
6.2.1    Inleiding
6.2.2    Gebruik van het e-mailadres voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden: opt-in
6.2.3    Opt-in: actieve handeling
6.2.4    Het verstrekken van het e-mailadres voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden
6.2.5    Gebruik van het e-mailadres voor eigen en gelijksoortige producten of diensten (soft opt-in)
6.2.6    Mediaregels voor gebruik van het zakelijke e-mailadres (business-to-business)
6.2.7    Opt-in in de praktijk
6.2.8    Intrekken van de toestemming
6.2.9    Identiteit en herkenbaarheid van de e-mail
6.2.10  Marktonderzoek per e-mail
6.2.11  Mediaregels voor telemarketing
6.2.12  Telefonische fondsenwerving
6.2.13  Mediaregels voor offline en online media
6.2.14  Opt-in-/opt-outoverzicht voor alle media b-to-c
6.2.15  Opt-in-/opt-outoverzicht voor alle media b-to-b

6.3       Salespromotiontechnieken
6.3.1    Inleiding
6.3.2    Kansspelen
6.3.5    Sportprijsvragen
6.3.6    Gedragscode promotionele kansspelen
6.3.7    Promotioneel kansspel
6.3.8    Totale waarde van de prijzen of premies
6.3.9    Klein promotioneel kansspel
6.3.10  Voorwaardencheck promotioneel kansspel
6.3.11  Kansspelbelasting voor een promotioneel kansspel
6.3.12  Uitingsregels voor het aanbieden van goederen en/of diensten
6.3.13  Product-/dienstspecifieke uitingsregels

6.4       Distributie
6.4.1    Inleiding
6.4.2    ‘Aan de bewoner van’
6.4.3    Nee/nee- of nee/ja-stickers
6.4.4    Verspreiding van samples
6.4.5    Code brievenbusreclame, huissampling en direct response advertising
6.4.6    Ongevraagd toezenden van goederen niet toegestaan
6.4.7    Retourrecht/verkoop op afstand
6.4.8    Geen retourrecht
6.4.9    Informatieplicht verkoop op afstand
6.4.10  De autoriteit consument & markt

6.5       Toetsing, quick reference guide

6.6       Europese Verordening

 

Hoofdstuk 7     Cases

Case A: Het Rode Kruis werft miljoenen voor vluchtelingen: direct mail succesvol onderdeel van de mediamix
Case B: De switch van Center Parcs naar digital en data-driven marketing
Case C: Inbound telemarketing O2 voor extra omzet, service en loyaliteit
Case D: Omnichannelmanagement: van één kanaal naar veel kanalen
Case E: EMTÉ Fijnproeversprogramma: digital, data-driven en direct naar meer omzet
Case F: Welk bestand is het meeste waard? Of: de werkelijkheid is niet wat hij lijkt
Case G: Online en offline media vergeleken om meer kinderen museumbezoeken te laten afleggen
Case H: Kinderen ontdekken met Museuminspecteurs cultureel erfgoed
Case I:  Nederlandse Brandwonden Stichting zet social media in om bereik te vergroten en preventie te verbeteren